Cena dovozu

Baštín - 2,80€ (min. odber 3ks)

Bojná - 2,80€ (min. odber 3ks)

Bošany - 2,80€ (min. odber 3ks)

Čeľadince - 2,80€ (min. odber 3ks)

Horné Chlebany - 2,80€ (min. odber 3ks)

Chrabrany - 2,80€ (min. odber 3ks)

Jacovce - zdarma

Krušovce - 2,80€ (min. odber 3ks)

Kuzmice - zdarma

Ludanice - 2,80€ (min. odber 3ks)

Malé Bedzany - 1,80€

Nemčice - zdarma

Nitrianska Streda - 2,80€ (min. odber 3ks)

Prašice - 2,80€ (min. odber 3ks)

Práznovce - 1,80€

Rajčany - 2,80 (min. odber 3ks)

Solčany - 1,80€

Solčianky - 2,80€ (min. odber 3ks)

Tesáre - 1,80€

Topoľčany - zdarma

Továrniky - zdarma

Tvrdomestice - 2,80€ (min. odber 3ks)

Urmince - 2,80€ (min. odber 3ks)

Veľké Bedzany - 1,80€

Veľké Dvorany - 2,80€ (min. odber 3ks)

Velušovce - 2,80€ (min. odber 3ks)

Závada - 2,80€ (min. odber 3ks)